Observera att sista datum för att lämna in ett anspråk var den 15 december 2023. Anspråk som inkommit efter den 15 december 2023 anses vara försenade och kommer att behandlas enligt fordringsförvaltarens gottfinnande, i samråd med gruppombudet och/eller med förbehåll för domstolens beslut.  Om ni inte lämnar in något anspråk kan ni inte beaktas för ersättning från uppgörelsen.

Northland Resources S.A. förlikning i grupptalanmål

Uppgörelsen godkändes genom domstolsbeslut av den 5 januari 2023.

Om du förvärvat Northland Resources S.A.-värdepapper mellan 1 april 2012 och 23 januari 2013 och innehar några eller alla av dessa värdepapper per den 23 januari 2013 kan du vara medlem i den föreslagna gruppen.

Uppgörelsen kräver betalning av 7 550 000,00 EUR till förmån för gruppmedlemmar. Uppgörelsebeloppet, minus domstolsgodkända avgifter för gruppombud, utbetalningar, administrationskostnader och tillämpliga skatter hålls på ett räntebärande förvaltningskonto till förmån för gruppmedlemmar fram till fördelning.

Ansökningsperiod och fördelning av uppgörelsemedel

Sista ansökningsdag var den 15 december 2023. Anspråk som lämnas in efter den 15 december 2023 anses vara sena och deras godkännande är föremål för fordringsförvaltarens gottfinnande, i samråd med gruppombudet, och/eller ytterligare domstolsbeslut.

Uppgörelsemedlen kommer att fördelas mellan berättigade gruppmedlemmar i enlighet med den domstolsgodkända fördelningsplanen.

För mer information om förlikningsavtalet och fördelningsplanen, besök sidan med vanliga frågor och svar.

Information om målet

För all annan information som avser målet, inklusive vem som ingår i talan och vem som representerar gruppmedlemmar, vänligen besök sidan med vanliga frågor och svar.

För att se en kopia av förlikningsavtalet, fördelningsplanen, domstolsbeslut och andra ärendedokument, besök Dokumentsidan.